Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków

36 Łemkowska Watra Zdynia

bullet Новини


Strona główna Aktualności


Архів подій 2019 »

37 «Лемківска Ватра» в Ждини 19-21.07.2019 - час заповісти

XXXVII Łemkowska Watra - Zdynia«Лемківска Ватра» то юж од 37 років місце спільной, меджепоколіньовой забави, та тіж нагода до стріч і дискусій, яки інспіруют. В климат Ватри гвойшли юж постійни програмови точки, а ми фурт не лігаме не лаврах лем шторік намагамеся зробити програму «Ватри» богатшом. Лейтмотивом минулорічной «Ватри» било лемківске весіля. Рішили зме іти том доріжком, а завела нас она до лемківского народнього одягу. Разом з Вами будеме пізнавати його особливости, символіку і пов’язани з ним обичаї – святочни і штоденни. Того рока ставялме на добрий одяг і не менче добрий настрій.

ЧОМ ЛЕМКІВСКИЙ НАРОДНІЙ ОДЯГ?

Важливом частю, яка висловлює нашу давну і січасну тотожніст є наш одяг. Його значиня і символіка сут багатоярусни як і сам одяг. Одяг то носій багатьох символів, виріжнят нас, приводит на думку регіон або історичний період, може тіж вказувати на суспільний або супружеский стан.
Гнеска лемківска народня культура переходит сильни переміни, та наш одяг фурт існує, хоцки в цілком юж інчим контексті. Облечиня стало костюмом, який вдягаме в часі вшелеяких подій релігійних, обрядових ци фольклорних. Тіж наша «Лемківска Ватра» в Ждини є том святочном стрічом, коли вядгаме наприклад сорочки – фрагменти стародавнього одягу наших предків. В тім році в програму 37 «Лемківской Ватри» вплетеме множество нав’язань до традиційного облечиня, би так пдічеркнути наше культурне богатство, колорит, пошану для традиції, висловити гордіст і найти нови трансформації в сучасній культурі.

 Одягниймеся парадні і до стрічи в Ждини! 

37. Łemkowska Watra w Zdyni 19–21.07.2019 r. - zapowiedź

Łemkowska Watra od 37 lat jest nie tylko miejscem wspólnej, międzypokoleniowej zabawy, lecz także okazją do inspirujących spotkań oraz dyskusji. W klimat Watry wpisały się już stałe punkty programowe, jednak mimo tego nie osiadamy na laurach i co roku staramy się urozmaicać repertuar watrowych wydarzeń. Tematem przewodnim zeszłorocznej Watry było łemkowskie wesele. Postanowiliśmy pójść podobnym tropem, tym razem zgłębiając temat łemkowskiego stroju ludowego. Wspólnie z Wami poznamy wszystkie jego osobliwości, symbolikę oraz związaną z nim obyczajowość — zarówno tę odświętną, jak i dnia codziennego. W tym roku stawiamy na strój oraz dobry nastrój.

DLACZEGO ŁEMKOWSKI STRÓJ LUDOWY?

Ważnym elementem wyrażającym naszą tożsamość zarówno dawniej, jak i współcześnie jest wierzchnie odzienie. Jego znaczenie oraz symbolika jest wielowarstwowa, podobnie jak wielowarstwowy jest ubiór sam w sobie. Strój jest nośnikiem wielu symboli, wyróżnia nas, odnosi się do regionu geograficznego lub okresu w historii, może także dotyczyć statusu społecznego lub małżeńskiego.
Współcześnie łemkowska kultura ludowa mocno się zmienia, ale strój ludowy trwa, choć w zupełnie innym kontekście. Strój ludowy stał się kostiumem najczęściej wkładanym podczas przeróżnych wydarzeń religijnych, obrzędowych czy folklorystycznych. Również nasza Łemkowska Watra w Zdyni dołączyła do zacnego grona odświętnych spotkań, kiedy to przy tej okazji zazwyczaj wkładamy na przykład soroczki — wyszywane koszule, fragmenty ludowego stroju naszych przodków. W tym roku w program 37. Łemkowskiej Watry wpleciemy wiele odniesień do tradycyjnego ubioru, aby tym samym podkreślić nasze bogate dziedzictwo kulturowe, koloryt, przywiązanie do tradycji, wyrażać dumę oraz odnaleźć jego nowe transformacje w kulturze współczesnej.

 Ubierzmy się strojnie i spotkajmy się na Watrze w Zdyni! 


XXIX Лемківский кермеш в Вільхівци - час заповісти

XXVIII Łemkowski Kermesz w OlchowcuЗапрашаме на
XXIX Лемківский кермеш в Вільхівци
25-26.05.2019 p.

Якраз рихтуєме чергову едицію той події, програма Кермешу вкажеся на наших інтернетних сторінках. Гарантуєме Вам, же не бракне нашой рідной музики, народних ремесел, цікавих виставок, спіткань и передо вшитким свойского климату.

XXIX Łemkowski Kermesz w Olchowcu - zapowiedź

Zapraszamy na XXIX Łemkowski Kermesz w Olchowcu 25-26.05.2019 r.
Trwają przygotowania do kolejnej edycji tego wydarzenia, program Kermeszu niebawem ukaże się na naszych internetowych stronach. Zapewniamy, iż nie zabraknie swojskiej muzyki, prezentacji rzemiosła ludowego, ciekawych wystaw, spotkań i przede wszystkim dobrej atmosfery.


XVIII Лемківский Єрусалим «ПеклoНeбo» - ЛЕШНО

Piekłoniebo - LesznoВернісаж виставки
18.05.2019, ніч музеїв o 18:00 годині
Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5, ЛЕШНО.
Виставку мож оглядати по 22.06.2019 рока.

Проєкт «Лемківский Єрусалим» то незалежна артистична ініціятива, яку рік по рік організує Об’єднання лемків. Лейтмотивом вистави і супроводячих публікацій є артистична і філософска творчіст визначного краківского творця - лемка за походженям – Юрія Новосільского. Наголовок «ПеклoНeбo» має підчеркнути двоякіст природи визначних артистів – їх непростой души, тяжких характерів і часто драматичних досвідів. Береме тоту артистичну природу як своєрідну жертву, яку приносят в часі творчих змагань. Є то тіж пенетрація простору медже сакрум і профанум, дослідженя напружень, яки виникают на границі сакрум і профанум.

В рамках вистави презентуєме твори . Юрія Новосільского.
Вистава містится в нашим багаторічним проєкті, який приносит культуру і історію лемків широкій публиці.

Куратори:  Йоанна Земанек, Ґжеґож Штвєртня 

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” - LESZNO

Wernisaż wystawy
18.05.2019, Noc muzeów, godz. 18:00
Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5, LESZNO.
Wystawa potrwa do 22.06.2019 r.

Projekt pn. „Łemkowskie Jeruzalem” jest niezależną inicjatywą artystyczną cyklicznie realizowaną przez Zjednoczenie Łemków. Motywem przewodnim wystawy i publikacji jest twórczość artystyczna i filozoficzna wybitnego krakowskiego artysty malarza łemkowskiego pochodzenia – Jerzego Nowosielskiego. Tytuł „PiekłoNiebo” ma w zamyśle odnieść się do częstej u wybitnych artystów dwoistości ich natury: ich skomplikowanych osobowości, trudnych charakterów i nierzadko dramatycznych przeżyć, jakich doświadczają. Traktując ją – ową naturę artysty – jako pewnego rodzaju ofiarę składaną przez nich podczas twórczych zmagań. Jest to również penetracja przestrzeni pomiędzy sacrum a profanum; badanie napięć, jakie powstają na ich styku.

W ramach wystawy prezentowane są prace Jerzego Nowosielskiego.
Wystawa wpisuje się w nasz wieloletni projekt przybliżania kultury i historii Łemków szerokiej publiczności.

Kuratorzy:  Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia 


Лемcosmetik 2019 - варштати натурaльной косметики

Lemcosmetik 2019П’ятниця, 19.04.2019 р., 19:00 г.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці.
Занятя провадит Анна Чухта

Участ є безплатна, матеріали доступни на місци, приносиме лем дашто на крем и тонік. Місця обмежени. Записатися мож: 698 487 712

 Лемcosmetik  то нич инчого як варштати натуральной косметики. З вдяки Hania Czuchta зробиме мастило для лиця. Домашня лаболаторія, зіля, гокус покус и готове.

Lemcosmetik 2019 - warsztaty kosmetyki naturalnej

Piątek, 19.04.2019 r, godz.19:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice.
Zajęcia prowadzi Anna Czuchta

Warsztaty są bezpłatne, materiały dostępne na miejscu, przynosimy tylko pojemnik na krem oraz tonik. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy: 698 487 712

 Lemcosmetik  to nic innego jak warsztaty kosmetyki naturalnej. Dzięki dużej wiedzy oraz umiejętności Hani Czuchty zrobimy krem. Domowe laboratorium, naturalne wyciągi z ziół, hokus pokus i gotowe.

galeria

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum → Archiwum wydarzeń