Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków

36 Łemkowska Watra Zdynia

bullet Новини


Strona główna Aktualności


Архів подій 2019 »

47. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ім. Михайла Ковальського
Гожув Великопольський

PisankiОб’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 47. Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 6 березня 2019 р. на адресу:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 14 березня 2019 p. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel.: 957 510 007 та на сторінці: → muzeumlubuskie.pl

47. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK im. Michała Kowalskiego
Gorzów Wielkopolski

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału w 47. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do dnia 6 kwietnia 2019 r. na adres:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Wyróżnione zestawy pisanek będą zaprezentowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, której uroczyste otwarcie nastąpi 14 kwietnia 2019 r. w Spichlerzu – filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Fabrycznej 1-3. Informacje pod tel.: 957 510 007 i na stronie: → muzeumlubuskie.pl

pdf19.03.2018
→ Regulamin konkursu

Wydarzenie dofinansowane z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiegowielkanoc


XVIII Лемківский Єрусалим «ПеклoНeбo» - ЛОДЗЬ

Piekłoniebo - ŁódźPiekłoniebo - ŁódźВернісаж виставки
21.03.2019, o 18:00 годині
Miejska Galeria Sztuki w ЛОДЗІ - Galeria Willa, ul. Wólczańska 31, Лодзь.
Виставку мож оглядати по 5.05.2019 рока.

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” - ŁÓDŹ

Wernisaż wystawy
21.03.2019, godz. 18:00
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi - Galeria Willa, ul. Wólczańska 31, Łódź.
Wystawa potrwa do 5.05.2019 r.

Projekt pn. „Łemkowskie Jeruzalem” jest niezależną inicjatywą artystyczną cyklicznie realizowaną przez Zjednoczenie Łemków. Motywem przewodnim wystawy i publikacji jest twórczość artystyczna i filozoficzna wybitnego krakowskiego artysty malarza łemkowskiego pochodzenia – Jerzego Nowosielskiego. Tytuł „PiekłoNiebo” ma w zamyśle odnieść się do częstej u wybitnych artystów dwoistości ich natury: ich skomplikowanych osobowości, trudnych charakterów i nierzadko dramatycznych przeżyć, jakich doświadczają. Traktując ją – ową naturę artysty – jako pewnego rodzaju ofiarę składaną przez nich podczas twórczych zmagań. Jest to również penetracja przestrzeni pomiędzy sacrum a profanum; badanie napięć, jakie powstają na ich styku.

W ramach wystawy prezentowane są prace Jerzego Nowosielskiego.
Wystawa wpisuje się w nasz wieloletni projekt przybliżania kultury i historii Łemków szerokiej publiczności.

Kuratorzy:  Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia 


Вода, віск, оген, мед, яйце, кров... МАГІЧНИ ОБРЯДИ В КАРПАТСКИХ ТРАДИЦІЯХ

LЕМКО Fashion 201916.03.2019 p., 17:00 год.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці
Тематична зустріч з др Ольгом Соляр

 Др Ольга Соляр  - етнолог и україніст.
Абсольвентка Ягеллоньского університету - Інститут східньослов’яньской філології. Дослідник традицийной культури, спеціалізуєся в магії, стосуваній в медицині и народній ветеринарії, а тіж магії, присутній в родиннім и календарно-обрядовім цикли. Остатніма роками призератся житю бойків Турчаньского повіту в Україні.

Woda, wosk, ogień, miód, jajko, krew... MAGICZNE OBRZĘDY W KARPACKICH TRADYCJACH

16.03.2019 r., 17:00 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice
Spotkanie tematyczne z dr Olgą Solarz

 Dr Olga Solarz  - etnolożka i ukrainistka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Badaczka kultury tradycyjnej, specjalizuje się w magii wykorzystywanej w medycynie i weterynarii ludowej, a także funkcjonującej w rodzinnym i kalendarzowym cyklu obrzędowym. W ostatnich latach prowadzi badania wśród Bojków w powiecie turczańskim na Ukrainie.

g

WARTO PRZECZYTAĆ: Ziemowit Szczerek Walenie głowami przy wstawaniu z kolan

Walenie głowami przy wstawaniu z kolan

Polecamy artykuł Ziemowita Szczerka opublikowany w numerze 8. POLITYKI, 20.02-26.02.2019 pt.: Walenie głowami przy wstawaniu z kolan

Jest taki region, z którym Polska sąsiaduje, ale nie do końca świadomie. Choćby dlatego, że brakuje szlaków komunikacyjnych. To ukraińskie Zakarpacie. Od Wołosatego leżącego po polskiej stronie Karpat do zakarpackiego Stawnego jest kilkanaście kilometrów, ale jedzie się tam dookoła ponad trzy godziny, nadrabiając ponad 150 km....


WIĘCEJ można przeczytać w zakładce:
Archiwum - Archiwum prasy i dokumentów → Walenie głowami przy wstawaniu z kolan

Polecamy także artykuł Andrzeja Sulimy Kamińskiego pt.: W kręgu moralnej i politycznej ślepoty: Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków, LATO 1985, СУЧАСНІСТЬ, NR 1-2 Monachium.

pdfLATO 1985, СУЧАСНІСТЬ, NR 1-2 Monachium, Andrzej Sulima Kamiński
→ W kręgu moralnej i politycznej ślepoty: Ukraina i Ukraińcy w oczach Polaków


ЛЕМКО Fashion 2019

LЕМКО Fashion 201924.02.2019 p., 15:00 год.
Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

Недільне спітканя по обіді для мами и дівки при каві зо солодким. Варштати традицийной лемківской кривульки. Того рока будеме робити суташ.
Кількіст місьць обмежена, участ є безплатна, матеріали доступни на місци, більше інформації и записи під тел.: 698 48 77 12
Запрашаме!

LЕМКО Fashion 2019

24.02.2019 r., 15:00 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice

Niedzielne popołudnie dla córki i mamy przy kawie i ciasteczku. Warsztaty biżuterii łemkowskiej - sutasz, wykonamy kolczyki.
Ilość miejsc ograniczona, udział w warsztatach jest bezpłatny, materiały dostępne na miejscu, zapisy oraz informacje pod tel.: 698 48 77 12
Zapraszamy!

g

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum → Archiwum wydarzeń