Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków

37 Łemkowska Watra Zdynia

bullet Новини


Strona główna Aktualności


Архів подій 2019 »

Осін в Центрі культури ім. Б.І. Антонича

Jubileusz 110. rocznicy urodzin Bohdana Ihora Antonycza oraz dziesięciolecia Centrum Kultury im. B.I. AntonyczaЮвілеї: 110 років з Богданом Ігорьом Антоничом и 10 – з Центром культури ім. Б.І. Антонича

4.10.2019 | П’ЯТНИЦЯ,
16:00 Покладеме квітя при пам’ятнику Бодану Ігорю Антоничу в Новици
18:00 ШИРОКО ОТВОРЕНИ ДВЕРІ В 10-ий ЮВІЛЕЙ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ім. Б.І. АНТОНИЧА
110 РОКІВ ТОМУ ПРИШОВ НА СВІТ БОЖИЙ БОГДАН ІГОР АНТОНИЧ 1909–2019
Вернісаж документальной виставки
RETRO CAFE
концерт

5.10.2019 | СУБОТА
18:00 ЕЛЕГІЯ ПРО СПІВУЧІ ДВЕРІ И ІНЧИ ВІРШИ — БОГДАН ІГОР АНТОНИЧ — др АДАМ ПОМОРСКІ
тематичне спітканя; модератор: др Вікторія Гойсак

JESIEŃ W CENTRUM KULTURY IM. B.I. ANTONYCZA

Jubileusz 110. rocznicy urodzin Bohdana Ihora Antonycza oraz dziesięciolecia Centrum Kultury im. B.I. Antonycza

4.10.2019 | PIĄTEK,
16:00 Złożenie kwiatów przy pomniku Bohdana Ihora Antonycza w Nowicy
18:00 DRZWI SZEROKO OTWARTE, CZYLI JUBILEUSZ DZIESIĘCIOLECIA CENTRUM KULTURY IM. B.I. ANTONYCZA
BOHDAN IHOR ANTONYCZ: 110. ROCZNICA URODZIN 1909–2019
Wernisaż wystawy dokumentalnej
RETRO CAFE
koncert

5.10.2019 | SOBOTA
18:00 ELEGIA O ŚPIEWAJĄCYCH DRZWIACH I INNE WIERSZE — BOHDAN IHOR ANTONYCZ — DR ADAM POMORSKI
spotkanie autorskie; moderacja: dr Wiktoria Hojsak

g  g

Осін в Центрі культури ім. Б.І. Антонича

Jesień w Centrum Kultury im. B.I. AntonyczaСпітканя в рамках 5-го Фестивалю ім. Зиґмунта Гаупта

28.09.2019 | СУБОТА,
13:00 КРАЇНА КАРПАТИ — РАДОСЛАВ МІХАЛЬСКІ (Голова Фонду Спадщина Природи), АДАМ РОБІНЬСКІ (писменник), ІНІЦІАТИВА ДИКИ КАРПАТИ
тематичне спітканя; модератор: Анджей Стасюк

29.09.2019 | НЕДІЛЯ
13:00 ПЕРЕД 110-а роками ГРОДИВСЯ БОГДАН ІГОР АНТОНИЧ — ДАНИЛО ІЛЬНИЦЬКИЙ
тематичне спітканя; модератор: Анджей Стасюк

JESIEŃ W CENTRUM KULTURY IM. B.I. ANTONYCZA

Spotkania organizowane w ramach 5. Festiwalu im. Zygmunta Haupta

28.09.2019 | SOBOTA,
13:00 PAŃSTWO KARPATY — RADOSŁAW MICHALSKI (prezes Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze), ADAM ROBIŃSKI (pisarz), INICJATYWA DZIKIE KARPATY
spotkanie tematyczne; moderacja: Andrzej Stasiuk

29.09.2019 | NIEDZIELA
13:00 BOHDAN IHOR ANTONYCZ: 110. ROCZNICA URODZIN — DANYLO ILNYTSKYI
spotkanie tematyczne; moderacja: Andrzej Stasiuk

g  g

5. фестіваль ім. Зиґмунта Хаупта
5. Festiwal im. Zygmunta Haupta

5. Festiwal Zygmunta Haupta

W imieniu organizatorów oraz Zjednoczenia Łemków - Partnera Festiwalu - zapraszamy na
5. Festiwal Zygmunta Haupta,
który odbędzie się w dniach
25-29.09.2019 roku w Gorlicach.
Wspaniali goście, bogate w treści spotkania i koncerty, polecamy!

Szczegóły programowe dostępne są na stronie: www.festiwalhaupta.pl


По–слові XIX Лемківский Єрусалим на папери
в 110. річницю уродин Богдана Ігоря Антонича

XIX Łemkowskie Jeruzalem na papierze

Черговий раз маме приємніст запросити Вас на вернісаж виставки новой XIX едиції Лемківского Єрусалима на папери в 110. річницю уродин Богдана Ігоря Антонича під заголовком По–слові.
Юж 4. вересня в Лігницкій Галереї мистецтв Ring можете обзерати нову експозицію, а вернісаж виставки одбудеся 27. вересня o годині 18:00 .
Виставку мож оглядати по 12. жовтня 2019 рока.
Мате тіж можливіст поберати каталог виставки:
XIX Лемківский Єрусалим на папери «По–слові»

Po–słowie XIX Łemkowskie Jeruzalem na papierze
w 110. rocznicę urodzin Bohdana Ihora Antonycza

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż nowej edycji wystawy XIX Łemkowskiego Jeruzalem na papierze w 110. rocznicę urodzin Bohdana Ihora Antonycza, zatytułowanej Po–słowie.
Już od 4. września w Legnickiej Galerii Sztuki Ring będzie można oglądać nową ekspozycję, natomiast wernisaż wystawy odbędzie się 27. września o godz. 18:00.
Wystawa potrwa do 12. października 2019 roku.
Zachęcamy również do pobrania katalogu wystawy:
XIX Łemkowskie Jeruzalem na papierze "Po–słowie"

Projekt pn. Łemkowskie Jeruzalem jest niezależną inicjatywą artystyczną cyklicznie realizowaną od 19. lat przez Zjednoczenie Łemków.
Projekt z założenia odwołuje się do łemkowskich tradycji artystycznych i ma na celu integrację łemkowskiego środowiska, ale jest otwarty na twórców różnych narodowości. Od 2014 r. związana z projektem wystawa jest co roku prezentowana w legnickiej Galerii.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji projektu pt. Po-słowie. XIX Łemkowskie Jeruzalem na papierze jest twórczość Bohdana Ihora Antonycza - ukraińskiego poety i prozaika pochodzącego z Łemkowszczyzny. W jego twórczości dominują motywy relacji człowieka i przyrody, ale artysta żywo reagował także na wydarzenia społeczne i w jego utworach odnajdziemy wiele symbolicznych opisów, np. kapitalistycznego miasta. Artyści zaproszeni do wystawy stworzyli prace zainspirowane poezją Antonycza. Wśród nich znalazł się m.in. jeden z najwybitniejszych malarzy XX w., Jarosław Modzelewski.

Tytułowe posłowie to krótki lub dłuższy komentarz, jaki umieszcza się na końcu dzieła literackiego; poseł to osoba wysłana dokądś w określonym celu z oficjalną misją. Tak więc zawarte w tytule wystawy znaczenia łączą Bohdana Ihora Antonycza z posłannictwem i misją jego krótkiego życia – jako piewcę i emisariusza zarówno świata łemkowskiego folkloru, jak i awangardowych środowisk literackich i artystycznych Krakowa i Lwowa okresu międzywojnia. Wystawa w Galerii Ring (Rynek 12) prezentuje obrazy, rysunki i obiekty korespondujące z wątkami poruszanymi przez łemkowskiego poetę. Zapraszamy zatem widzów na wspólny spacer po antonyczowskiej poetyce.

g  art

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum → Archiwum wydarzeń