kliknij

bullet Новини


Strona główna Aktualności


Архів подій 2024 »

«Юрій Новосільский — православний бакциль в католицкій хижи»

Jerzy Nowosielski — prawosławny bakcyl w katolickim domu«Юрій Новосільский — православний бакциль в католицкій хижи» то найновішший фільм посьвачений великому малярови. Перший раз публика обізрила го на Лемківскій Ватрі 20 липня 2024 р.

Автори фільму використали важни мотиви зо житя Майстра днешньой ікони, м.ін. зробили біографічну подорож на Лемківщину, до Львова і Почайова.

Фільм пропонує інший ніж знаний доднес підхід до житя і сакральной творчости того Маляря, піддає критичній рефлексії наративи, што влучают Го лем в польску національну культуру.

Показує візантийско-киівский цивілізаційний родовід православной ікони Новосільского, трудності єй спітканя з артистичнима засадами, што їх створив Тридентский собор в XVI ст. чи з західноєвропейском авангардом XX ст., але показує тіж понадвіросповідну синтезу вписану в сакрум зпід руки Юрія Новосільского.

Jerzy Nowosielski — prawosławny bakcyl w katolickim domu Jerzy Nowosielski — prawosławny bakcyl w katolickim domu Jerzy Nowosielski — prawosławny bakcyl w katolickim domu Jerzy Nowosielski — prawosławny bakcyl w katolickim domu Jerzy Nowosielski — prawosławny bakcyl w katolickim domu

„Jerzy Nowosielski — prawosławny bakcyl w katolickim domu”

„Jerzy Nowosielski — prawosławny bakcyl w katolickim domu” to najnowszy film poświęcony wielkiemu malarzowi, który po raz pierwszy zaprezentowany został publiczności Łemkowskiej Watry w dniu 20 lipca 2024 r.

Jego twórcy sięgnęli po ważne wątki z życia Mistrza współczesnej ikony, udając się w podróż biograficzną m.in. na Łemkowszczyznę, do Lwowa i Poczajowa.

Obraz proponuje inne niż dotychczas podejście do życia i twórczości sakralnej Nowosielskiego, prezentuje krytyczną refleksję wobec narracji wpisujących go wyłącznie w polską kulturę narodową.

Film odsłania bizantyjsko-kijowski rodowód cywilizacyjny prawosławnej ikony Nowosielskiego, perypetie jej spotkania z zasadami artystycznymi wytyczonymi w XVI wieku przez Sobór Trydencki a także z awangardą zachodnioeuropejską XX wieku, akcentując zarazem ponadwyznaniową syntezę wpisaną w sacrum spod pędzla Jerzego Nowosielskiego.

Produkcja: Zjednoczenie Łemków i Medialord sp. z o.o.
Reżyseria: Adam Bortnowski
Scenariusz: Bogdan Huk
42 minuty


42. Лемківска ватра на випасі»: 19-21 липця 2024 р., Ждиня
42. Łemkowska Watra na wypasie: 19-21 lipca 2024 r., Zdynia

42. Łemkowska Watra - plakat
Dofinansowanie

42. Łemkowska Watra w Zdyni Будме разом в Ждині 19-21 липня. Чекаме Вас, чекаме на кожного, кому близка наша культура.

Програма ВАТРИ 2024

Bądźmy razem w Zdyni 22-24 lipca. Czekamy na Was, czekamy na wszystkich, komu nasza kultura jest bliska.

Program WATRY 2024


Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum → Archiwum wydarzeń