Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków

41. Łemkowska Watra w Zdyni

bullet Новини


Strona główna Aktualności


Архів подій 2023 »

Заповідаме, оголашаме Ватру 2023!

Zapowiedź Watry 2023 Не є інчой можливости! 41 Лемківска ватра лем 14-16 липня 2023 рока

Така ватра, ваша ватра, наша ватра лем в Ждини! Не може вас бракувати!

Zapowiadamy, ogłaszamy datę tegorocznej Watry!

Innej możliwości nie ma! 41 Łemkowska Watra tylko 14-16 lipca 2023 roku!

Taka Watra, Wasza Watra, nasza Watra tylko w Zdyni! Nie może Was zabraknąć.


33. Лемківский кермеш в Вільхівци

33. Лемківский кермеш в Вільхівци

субота, 20.05.2023

17:30 Вечірня в церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци
19:00 Сценічни виступи

неділя, 21.05.2023

11:00 Літургія в греко-католицкій церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци
13:00 Урочисте отвертя 33 Лемківского кермешу и привитаня гости

pdfСкачати
→ Програма ХХXIII Лемківского КЕРМЕШУ в Вільхівци

33. Łemkowski Kermesz w Olchowcu

sobota, 20.05.2023

17:30 Weczirnia w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
19:00 Występy sceniczne

niedziela, 21.05.2023

11:00 Liturgia w obrządku grecko-katolickim w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu
13:00 Uroczyste otwarcie 33. Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

pdfPobierz
→ Program XXXIII Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu

gart

Бл. пам’яті о. Григорій Назар – Парох
2.06.1974 – 14.05.2023

Śp. o. Grzegorz NazarЦими днями відійшов від нас священнослужитель Перемисько - Варшавської Архиєпархії УГКЦ в Польщі блаженної пам’яті о. Григорій Назар.

У неділю 14 травня 2023 року не дочекалися Літургії його парафіяни Білянки й Горлиць. Вони завмерли в очікуванні на свого отця. В очікуванні на молитву, яскраву його проповідь, щире, сповнене радості, запрошення до участі в житті церкви. Церкви, яка в його розумінні, в житті нації на першому місці, разом з українською мовою, рідною культурою, Сарептою, молитвою під час Лемківської ватри в Ждині; Церкви, яка не пасивна, а, навпаки, направлена на зростання, допомогу іншій людині, як душевну, так і матеріальну, на гуртування молоді.

Прощаємось з рукою жертвенності, простягненою українським біженцям та військовим.
Прощаємось з невтомним патріотом України, з оружжям безмежної допомоги й відданості.

Він уже не встигне подбати про себе, бо його призначенням було подбати... про нас!

Від імені Головної управи Об’єднання лемків складаємо Родині Покійного слова співчуття.
Нехай тягар прощання полегшить свідомість, що його закликав сам Батько Небесний, уже до інших справ.


Бл. пам’яті Олександр Колянчук
2.04.1932 – 7.05.2023

Śp. Aleksander KolańczukЗ глибоким сумом ми прийняли звістку про те, що відійшов від нас Олександр Колянчук, наш друг, який для нас, як і багатьох інших, був великим авторитетом. Він залишиться в нашій пам’яті як людина, сповнена творчих подвигів, віддана ідеї та справам складної історії українського народу, як непересічна особа з неабиякими знаннями, з притаманною йому шляхетністю та ввічливим ставленням до інших – рисами, яких сьогодні годі й шукати. Тим більше пригнічує факт, що залишає нас найстаріше покоління свідків, досвідчених історією, покоління людей, сповнених відваги й мудрості.

У 2022 році під час Свята лемківської культури Ювілейної 40-ої Лемківської ватри пана Колянчука було удостоєно орденом «Вірний предкам».

Головна управа Об’єднання лемків висловлює щирі співчуття родині покійного.

Вічна Тобі пам’ять!

Śp. Aleksander Kolańczuk
2.04.1932 – 7.05.2023

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Aleksandra Kolańczuka, naszego przyjaciela, który był dla nas i dla wielu autorytetem. Pan Aleksander był człowiekiem czynu, oddany idei i sprawom trudnej historii ukraińskiego narodu. Obdarzony inteligencją oraz niebywałą wiedzą reprezentował sobą szlachetny sposób bycia i obcowania z ludźmi, taki, którego dziś już prawie nie ma. Tym bardziej przygnębiający jest fakt, iż odchodzi od nas najstarsze pokolenie świadków, doświadczonych historią. Odważnych i mądrych.

W 2022 r. podczas Jubileuszowej 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni, wręczyliśmy Panu Kolańczukowi nagrodę „Wirnyj predkam”.

Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków składa rodzinie oraz najbliższym szczere kondolencje.

Wicznaja Tobi pamjat!

Śp. Aleksander Kolańczuk


POMOC HUMANITARNA DLA UKRAINY

Pomoc humanitarna dla  UkrainyZjednoczenie Łemków uruchomiło pomoc humanitarną dla Ukrainy. W związku z tym organizujemy zbiórkę pieniędzy na: żywność, środki podstawowej potrzeby oraz wsparcie uchodźców, zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek wojskowych. Wspieramy finansowo Zbrojne Siły Ukrainy.

Konto do wpłat na pomoc:
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Dziękujemy za okazane wsparcie.

Zjednoczenie Łemków


Czas podsumowań oraz refleksji

Czas podsumowań oraz refleksjiDokładnie rok temu Rosja dokonała zbrojnej napaści na Ukrainę. Dokładnie rok temu z niedowierzaniem słuchaliśmy informacji o tym co się stało i zadawaliśmy sobie pytanie jak to możliwe, żeby w XXI w. w Europie, na naszych oczach i w bliskim sąsiedztwie doszło do wojny?
Minął rok, a wojna dalej trwa!

Co się zmieniło w nas przez ten rok? Niestety trochę się przyzwyczailiśmy do tej sytuacji. Natomiast z punktu widzenia organizacji pomocy humanitarnej, wiele się przez ten czas nauczyliśmy. Nasze działania są bardziej systematyczne, docelowe, odpowiadamy na konkretne potrzeby, realizujemy zakupy według potrzeb i bezpośrednio do rąk potrzebujących. Nie ma już chaosu informacyjnego i chaosu w działaniu, jak na początku, kiedy wszyscy uczyliśmy się jak pomagać.

Wypracowaliśmy swoją ścieżkę niesienia pomocy w oparciu o sprawdzoną sieć powiazań z innymi ludźmi oraz organizacjami. I to właśnie z perspektywy czasu, wydaje się nam najważniejsze. Czynnik ludzki jest bardzo istotny, na nim wspiera się logistyka, zbiórka pieniędzy i wiele innych, mniejszych działań, które składają się na efekt. A efektem jest fakt, iż docieramy z pomocą w miejsca newralgiczne, których w Ukrainie nadal jest bardzo dużo.

W ramach działalności humanitarnej Zjednoczenie Łemków współpracowało ze wspaniałymi ludźmi, z niektórymi byliśmy zaprzyjaźnieni, innych dopiero poznawaliśmy. Dziękujemy osobom, które razem z nami włączyły się w pomoc, a są to:

Piotr Banias, Teresa Banias, Anna Barnat, Jerzy Barszcz, Dziki Beskid, Mariusz Biłyk, Dziki Bo, Wiktoria Hojsak, Mariola Kareł-Szlanta, Izabela Krzyszocha, Mykola Krupej, Paulina Lebioda, Joanna Łabowska, Jakub Łakomy, Halina Majczak, Ostap Malyniuk, Magdalena Mayer, Katarzyna Oleś, Dorota Róż, Tetiana Skoromna, Andrij Strekhaluk, Grzegorz Suchanicz, Grzegorz Sztwiertnia, Ewa Świątkowska, Grzegorz Trochanowski, Paweł Węglarz, Włodzimierz Woźnica, Natalia Yanishewska, Joanna Zemanek.

Dziekujemy, że mogliśmy razem z Wami działać.
Dziękujemy za zaufanie.

Pomagamy żołnierzom, medykom i ludności cywilnej. Pomoc dostarczamy bezpośrednio do rąk. Możesz nas wesprzeć.

Zjednoczenie Łemków
Bank Pekao
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340
Tytuł: Darowizna Pomoc Ukrainie

Poniżej relacja fotograficzna z przekazanej pomocy do 28.01.2023, która pokazuje, jak działa nasze sieciowanie, w które każdy wnosi coś od siebie w imię wspólnej, dobrej sprawy.

- Agregat dla oddziału wojskowego: Natalia Yanishewska, Andrij Strekhaluk oraz Zjednoczenie Łemków,
- ogrzewacze chemiczne do butów i rąk: Magdalena Mayer, Ostap Malyniuk,
- 120 kg ryżu, żywność wysokokaloryczna od Włodzimierza Woźnicy,
- transport do Jaślisk: Dziki Bo,
- transport z Jaślisk do Lwowa: Dziki Beskid,
- transport ze Lwowa w uzgodnione miejsca: Tetiana Skoromna.

Tak to robimy z Waszą pomocą i dzięki Waszemu wsparciu!

g

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum → Archiwum wydarzeń