Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków
Zjednoczenie Łemków

41. Łemkowska Watra w Zdyni

bullet Новини


Strona główna Aktualności


Архів подій 2023 »

Заповідаме, оголашаме Ватру 2023!

Zapowiedź Watry 2023 Не є інчой можливости! 41 Лемківска ватра лем 14-16 липня 2023 рока

Така ватра, ваша ватра, наша ватра лем в Ждини! Не може вас бракувати!

Zapowiadamy, ogłaszamy datę tegorocznej Watry!

Innej możliwości nie ma! 41 Łemkowska Watra tylko 14-16 lipca 2023 roku!

Taka Watra, Wasza Watra, nasza Watra tylko w Zdyni! Nie może Was zabraknąć.


Як я си засьпівам… Варштати білого сьпіву

Варштати білого сьпівусубота 18.03.2023 р., год. 11:00 до 17:00
перерва 13:30 до 15:00
неділя 19.03.2023 р., год. 10:00 до 15:00
перерва 12:00 до 13:30

Занятя провадит Вітольд Козловскі.
Участ є безплатна.
Записатися мож до 17.03.2023 на:
→ lemkounion@poczta.onet.pl
Місця обмежени.

Jak ja sy zaśpiwam… Dwudniowe warsztaty śpiewu białego

sobota 18.03.2023 r., godz. 11:00 do 17:00 | przerwa od 13:30 do 15:00
niedziela 19.03.2023 r., godz. 10:00 do 15:00 | przerwa od 12:00 do 13:30

Zajęcia prowadzi Witold Kozłowski. Warsztaty są bezpłatne.
Zapisy do 17.03.2023 nа: →  lemkounion@poczta.onet.pl
Ilość miejsc ograniczona.


Czas podsumowań oraz refleksji

Czas podsumowań oraz refleksjiDokładnie rok temu Rosja dokonała zbrojnej napaści na Ukrainę. Dokładnie rok temu z niedowierzaniem słuchaliśmy informacji o tym co się stało i zadawaliśmy sobie pytanie jak to możliwe, żeby w XXI w. w Europie, na naszych oczach i w bliskim sąsiedztwie doszło do wojny?
Minął rok, a wojna dalej trwa!

Co się zmieniło w nas przez ten rok? Niestety trochę się przyzwyczailiśmy do tej sytuacji. Natomiast z punktu widzenia organizacji pomocy humanitarnej, wiele się przez ten czas nauczyliśmy. Nasze działania są bardziej systematyczne, docelowe, odpowiadamy na konkretne potrzeby, realizujemy zakupy według potrzeb i bezpośrednio do rąk potrzebujących. Nie ma już chaosu informacyjnego i chaosu w działaniu, jak na początku, kiedy wszyscy uczyliśmy się jak pomagać.

Wypracowaliśmy swoją ścieżkę niesienia pomocy w oparciu o sprawdzoną sieć powiazań z innymi ludźmi oraz organizacjami. I to właśnie z perspektywy czasu, wydaje się nam najważniejsze. Czynnik ludzki jest bardzo istotny, na nim wspiera się logistyka, zbiórka pieniędzy i wiele innych, mniejszych działań, które składają się na efekt. A efektem jest fakt, iż docieramy z pomocą w miejsca newralgiczne, których w Ukrainie nadal jest bardzo dużo.

W ramach działalności humanitarnej Zjednoczenie Łemków współpracowało ze wspaniałymi ludźmi, z niektórymi byliśmy zaprzyjaźnieni, innych dopiero poznawaliśmy. Dziękujemy osobom, które razem z nami włączyły się w pomoc, a są to:

Piotr Banias, Teresa Banias, Anna Barnat, Jerzy Barszcz, Dziki Beskid, Mariusz Biłyk, Dziki Bo, Wiktoria Hojsak, Mariola Kareł-Szlanta, Izabela Krzyszocha, Mykola Krupej, Paulina Lebioda, Joanna Łabowska, Jakub Łakomy, Halina Majczak, Ostap Malyniuk, Magdalena Mayer, Katarzyna Oleś, Dorota Róż, Tetiana Skoromna, Andrij Strekhaluk, Grzegorz Suchanicz, Grzegorz Sztwiertnia, Ewa Świątkowska, Grzegorz Trochanowski, Paweł Węglarz, Włodzimierz Woźnica, Natalia Yanishewska, Joanna Zemanek.

Dziekujemy, że mogliśmy razem z Wami działać.
Dziękujemy za zaufanie.

Pomagamy żołnierzom, medykom i ludności cywilnej. Pomoc dostarczamy bezpośrednio do rąk. Możesz nas wesprzeć.

Zjednoczenie Łemków
Bank Pekao
09 1240 5110 1111 0011 1189 0340
Tytuł: Darowizna Pomoc Ukrainie

Poniżej relacja fotograficzna z przekazanej pomocy do 28.01.2023, która pokazuje, jak działa nasze sieciowanie, w które każdy wnosi coś od siebie w imię wspólnej, dobrej sprawy.

- Agregat dla oddziału wojskowego: Natalia Yanishewska, Andrij Strekhaluk oraz Zjednoczenie Łemków,
- ogrzewacze chemiczne do butów i rąk: Magdalena Mayer, Ostap Malyniuk,
- 120 kg ryżu, żywność wysokokaloryczna od Włodzimierza Woźnicy,
- transport do Jaślisk: Dziki Bo,
- transport z Jaślisk do Lwowa: Dziki Beskid,
- transport ze Lwowa w uzgodnione miejsca: Tetiana Skoromna.

Tak to robimy z Waszą pomocą i dzięki Waszemu wsparciu!

g

50. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ім. Михайла Ковальського | Гожув Великопольський

50. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОКОб’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 50. Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках). Всередину, будь ласка, покладіть картку із: ім’ям, прізвищем та віком автора та інформацією, звідки походять мотиви прикрас на писанках та роздрукований та підписаним інформаційним положенням про обробку даних (можна завантажити під оголошенням про конкурс). Просимо послати до 13.03.2023 р. на адресу:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
з допискою: konkurs pisanek

Пакет просимо позначити написом ostrożnie szkło. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 2.04.2023 p. Розпорядок Конкурсу доступний на сторінці: → muzeumlubuskie.pl

Проект фінансуваний з бюджету Міста Ґожова Вєлькопольського

50. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK im. Michała Kowalskiego | Gorzów Wielkopolski

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie Wielkopolskim oraz Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 50. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanymi: imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz informacją, skąd pochodzą motywy zdobień na pisankach oraz wydrukowaną i podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych (dostępną do pobrania pod ogłoszeniem o konkursie).
Dobrze opakowaną paczkę należy wysłać do 13 marca 2023 roku na adres:

Spichlerz – filia Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskami: konkurs pisanek oraz ostrożnie szkło.

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Spichlerzu – filii Muzeum Lubuskiego im Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, której uroczyste otwarcie nastąpi 2 kwietnia 2023 roku (Niedziela Palmowa).

Informacje na stronie: → muzeumlubuskie.pl

Regulamin konkursu oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do pobrania:

pdf8.02.2023
→ Regulamin konkursu

pdf8.02.2028
→ Klauzula informacyjna

Zadanie publiczne finansowane z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Logosy


ЛЕМКО Fashion 2023

LЕМКО Fashion 2023Мотузкова прикраса
п’ятниця, 24.02.2023, 18:00 г.

Центр культури ім. Б.І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

Участ є безплатна, матеріали доступни на місци. Записатися можна на: lemkounion@poczta.onet.pl
Занятя провадит Аґніешка Барщ-Биліца. Місця обмежени.
Запрашаме!

LЕМКО Fashion 2023

Biżuteria ze sznurka
piątek, 24.02.2023, godz.18:00
| Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice

Warsztaty są bezpłatne, materiały dostępne na miejscu. Zapisy na:
lemkounion@poczta.onet.pl
Zajęcia prowadzi Agnieszka Barszcz-Bylica. Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy!

Zobacz relację z wydarzenia:
→  U Antonycza rządziły motki i gałganki. Kilka pań podjęło się nauki makramy. Poznały tajemnicę działania maszynki dziewiarskiej | GORLICE.NASZEMIASTO.PL

g

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum → Archiwum wydarzeń

 
  • Найновiша світлина
    Najnowsza galeria
ЛЕМКО Fashion 2023

ЛЕМКО Fashion 2023 | 24.02.2023  »

  • Найновiша публікація
    Najnowsza publikacja
OGIEŃ POD NADZOREM. ŁEMKOWSKA WATRA W  DOKUMENTACH SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA 1986-1989

Публікації Об'єднання лемків 2002 - 2017, список »